Realizowane Projekty Unijne

Wdrożenie innowacyjnych technologii niskoenergetycznego wytwarzania warstw wierzchnich o wysokiej odporności na zużycie

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Progresja Sp. z o.o. S.k. na rynku produkcji konstrukcji stalowych głównie poprzez ograniczenie kosztów produkcji oraz doskonalenie jakości wykonania produktów. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji niniejszego projektu - unowocześnieniu posiadanego majątku produkcyjnego w celu udoskonalenia produkowanych konstrukcji stalowych poprzez zakup środków trwałych:

 • Urządzenia PTA – służącego do wytwarzania warstw wierzchnich za pomocą łuku plazmowego.
 • Urządzenia CMT – służącego do wytwarzania warstw wierzchnich za pomocą CMT (Cold Metal Transfer).

Realizacja projektu pozwoli na wzrost konkurencyjności firmy na rynkach międzynarodowych oraz dokonanie jakościowego przełomu w zakresie doskonalenia produktu oraz stopnia zaawansowania technologicznego procesu produkcyjnego. W wyniku realizacji projektu nastąpi:

 • wdrożenie technologii, polegającej na zastosowaniu dwóch unikatowych metod wytwarzania warstw wierzchnich w wyniku natapiania materiału dodatkowego (warstwy te osiągają drobnoziarnistą strukturę, co prowadzi do wzrostu ich twardości, odporności i plastyczności),
 • rozpoczęcie produkcji części maszyn i narzędzi o znacznie wyższej trwałości, niezawodności oraz z możliwością pracy przy wyższych parametrach,
 • wprowadzenie istotnych zmian w organizacji produkcji oraz logistyki procesu produkcji.

Planowane efekty

 • wprowadzenie ulepszonych produktów,
 • wdrożenie prac B+R,
 • wdrożenie efektów współpracy z jednostką naukową,
 • poprawa BHP,
 • zastosowanie rozwiązań TIK,
 • wejście na nowe rynki zbytu,
 • wzrost eksportu,
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu

 • 418 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

 • 153 000,00 PLN